Täna avati registreerumine aprillis toimuvatele Vunki Mano loometalgutele Varstus

Täna avati registreerumine aprillis toimuvatele Vunki Mano loometalgutele Varstus

7. jaan. 2019

4.–6. aprillini saavad inimesed taas kaasa lüüa Võrumaa elu parandavate nutikate lahenduste loomisel – Varstu koolis toimuvad järjekorras juba teised Vunki mano loometalgud.

Möödunud sügisel toimunud esimesed loometalgud läksid korda ja olid edukad nii korraldajatele kui osalejatele. Ideede eestvedajad on saanud peale talguid igakülgset tuge, mõni neist on osalenud erinevatel projekti- või ideekonkurssidel. Peaaegu kõik osalenud meeskonnad tegelevad oma teemaga edasi, on tehtud suuri edusamme ning esimesed tulemused on juba saavutatud. Osa meeskondi on kohal ka järgmistel talgutel, et oma ideid veelgi edasi arendada.

Tänasest on lehel vunkimano.vorumaa.ee avatud registreerimine 4.–6. aprillini Varstus toimuvatele loometalgutele! Nagu esimestel talgutel selgus, pole meie inimestel ideede puudust. Ootame osalema kõiki kodanikke, kes väljakäidud ideede arendamisse oma teadmiste ja oskustega panustada soovivad. Mida rohkem erineva taustaga inimesi osaleb, seda tugevamate lahendusteni jõutakse ning seda paremaks me oma elu siin muudame. Loometalgud on just õige koht millegi suure alustamiseks, sest toetus lahenduste elluviimiseks on väga tugev ja jätkub ka pärast talguid.

Üldjoontes toimuvad teised loometalgud samamoodi nagu esimesed, kuid eelmise korra kogemuste ja tagasiside põhjal tehakse mõningaid muudatusi korralduses, et üritus meie inimestele veelgi paremini sobiks ja meeldiks. Näiteks alustatakse sel korral juba neljapäeva õhtul ja lõpetatakse laupäeval, et kõigil talgulistel jääks aega pühapäeval puhkamiseks.

Loometalgud on osa Võru maakonnas aset leidvast pilootprojektist “Vunki mano”, mille käigus otsitakse ideid ja lahendusi siinse elu paremaks muutmiseks. Kandvaks ideeks on luua hea keskkond kogukondade, elanike ja avaliku sektori koostööks ning probleemide püstitamisel ja lahendamisel kasutada disainmõtlemise printsiipi. Lahenduste leidmise käivitamiseks kasutatakse tehnoloogiamaailmast tuntud häkatoni* meetodit, et katsetada selle sobivust ka kogukonnapõhiste teenuste arendamiseks.

Loometalgutel saavad ideede omanikud endale meeskonnad, ideede disainimise tööriistad ja väga mitmekesised mentorite nõuanded, et ideealgeid edasi arendada ja toimivate lahendusteni jõuda. Osalema on oodatud ideed, mis muudavad kohalike inimeste elu läbi uudsete lahenduste mugavamaks ja paremaks.

Vunki Mano projektijuht Kadri Kangro: “Esimesed loometalgud olid üle ootuste edukad – osales palju ja erinevate valdkondade inimesi ning tegeleti väga tugevate ideedega. Meie loometalgud on osa üleeuroopalisest teenuste innovatsiooni ja koosloome projektist, kus osaleb üheksa riiki. Rahvusvahelised partnerid olid siiralt imestunud, et kuidas nii väikeses kohas tuleb nii palju inimesi vabatahtlikult kokku, et panustada oma kodukoha arengusse. Meie kogukondade ja inimeste pealehakkamise üle saab ka piiri taga uhke olla!“

Loometalgute lõpuks valib žürii välja parimad lahendused, mille loojad saavad rahalise preemia ja võimaluse kasutada mentoreid, et oma idee Võru maakonnas päriselt ellu viia.

Hea algatus saab hoogu juurde − nii mõnigi elust enesest sündinud idee võib lõpuks muuta paljude inimeste elu ja meie kodumaakond saab meie kõigi jaoks veelgi paremaks paigaks!

Lisainfo ja registreerimine: https://vunkimano.vorumaa.ee/loometalgud

Vunki mano projekti viivad ellu Võrumaa Omavalitsuste Liit koos Võrumaa Arenduskeskusega, Tallinna Ülikool ja MTÜ Helpific. Tegemist on osaga laiemast üleeuroopalisest projektist CoSIE, mis otsib lahendusi, kuidas luua kogukonnale suunatud jätkusuutlikke teenuseid ning Eestis on projekti pilootpiirkonnaks Võru maakond.

Projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horizon 2020 (toetusleping nr 770492).

* Ingliskeelne hackathon (tarkvaraarenduse intensiivüritus) ehk programmeerimismaraton, eestikeelse mugandina häkaton.

 

Lisainfo: Taavi Karu, korraldaja, tel +372 529 0894, e-post: taavi.karu@gmail.com; Martin Mark, korraldaja, tel +372 565 5410, e-post: martin.mark@gmail.com