Täna, 16. mail kogunevad Võru maakonna arengustrateegia aastani 2035+ koostamise teemarühmad

Täna, 16. mail kogunevad Võru maakonna arengustrateegia aastani 2035+ koostamise teemarühmad

16. mai 2018

Võrumaa Arenduskeskus jätkab maakonna arengustrateegia koostamist tööga teemarühmades. Kolmapäeval, 16. mail algusega kell 14.00 kogunevad Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER valdkondlikud teemarühmad: majandus, haridus, kultuur ja eripära, rahvatervis ja heaolu, kestlik kogukond, maine.

Teemarühmade esimesel ühisel koosolekul antakse teemarühmade liikmetele ülevaade arengustrateegia koostamise protsessist ning vajalikkusest. Toimub grupitöö, kus iga teemarühm arutleb oma valdkonna väljakutsete, eesmärkide ja eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste üle. Teemarühmade arutelusid on kavandatud läbi viia kahel kuni kolmel koosolekul. Teemarühmade kokkuvõtted tehakse augusti lõpuks, et anda valdkondlik sisend arengustrateegiasse.

Kõrvuti teemarühmade tööga jätkuvad juunist kuni augustini arengustrateegia koostamise arutelud partneritega, intervjuud ning projektiideede korje, et augusti lõpuks oleks valmis arengustrateegia tekstiline osa. Seejärel seisab ees tegevuskava koostamine ning maakonna arengustrateegia sidumine riigi arengukavade ja KOVide arengukavadega ning arengustrateegia tervikteksti avalikustamine.

Novembris tutvustatakse KOVide volikogudes arengustrateegia tervikteksti. Maakonna arengustrateegia kinnitatakse 15. jaanuaril 2019.

„Teemarühmade töö on oluline arengustrateegia koostamise protsessis. Teemarühmade kaudu saavad arengustrateegiasse sisendi anda lisaks avaliku sektori asutustele ettevõtjad, vabaühendused ja huvirühmad. Samuti võimaldavad teemarühmad kaasata valdkondlikke eksperte. Et saada hea ja töötav arengustrateegia, selleks on võtmetähtsusega kõikide osapoolte ja avalikkuse kaasamine“ sõnas arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots.
Võru maakonna arengustrateegia materjalid on koondatud Võrumaa Arenduskeskuse kodulehele.

Lisainfo: Tiit Toots, juhatuse liige, tel 514 5985, e-post tiit.toots@vorumaa.ee