Starditoetuse muudatused!

9. juuli 2012

Starditoetuse muudatused!

Starditoetus on riiklik toetus alustavatele ettevõtjatele, kes vajavad täiendavaid rahalisi vahendeid jätkusuutliku ettevõtte käivitamiseks. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt alates 09.07.2012.a EASi e-teeninduses. 

Programmi oodatavaks tulemuseks on tekkinud ettevõtete käivitumine äriplaanis kirjeldatud viisil.

Starditoetust on oodatud taotlema jätkusuutlik alustav ettevõtja:

  • kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud;
  • kes loob vähemalt ühe aastaringse täistööajaga töökoha;
  • kelle ärimudel on läbimõeldud;
  • kelle toode või teenus on äritegevuse alustamiseks valmis;
  • kelle ettevõtte äritegevus on suunatud kasumlikkuse saavutamisele toetuse saamise perioodil;
  • kes ei toeta oma ettevõtlust isiklikest vahenditest turuhinnast oluliselt odavamalt (nt tasuta või turuhinnast madalama hinnaga isikliku vara kasutamine või turuhinnast madalama tasuga sugulaste jt seotud isikute palkamine).

Toetuse suurus

Starditoetust on võimalik taotleda kuni 5 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%, ja omafinantseering vähemalt 20%.

Starditoetust on võimalik kasutada põhivara soetamiseks ja turundustegevuste läbiviimiseks.

Starditoetuse taotlemist reguleerib starditoetuse programmi kord.

 

http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused/starditoetus/ueldist