Setomaa arenguprojektidesse tehakse ligi 300 000-eurone rahasüst

Setomaa arenguprojektidesse tehakse ligi 300 000-eurone rahasüst

19. juuni 2013

Regionaalminister Siim Kiisler kinnitas tänavuse Setomaa arengu programmi tegevuste nimekirja. Kokku toetatakse tänavu 30 projekti ligikaudu 300 000 euroga.

 

„Setomaa on viimastel aastatel muutunud väga atraktiivseks piirkonnaks turismisihtkohana ja järjest rohkem ka elukohana ning Setomaa programmil on siin kindlasti olnud oma roll. Samas on ühe piirkonna arengus võtmetähtsusega ikka seal elavate inimeste aktiivsus ja soov ise midagi ära teha oma kogukonna kujundamisel ja arendamisel,” ütles Kiisler ning lisas, et setusid tuleb selles osas kindlasti tunnustada.

Setomaa arenguprogrammist toetakse tänavu mitmeid üritusi nagu kuningriigi päev ja Ostrova festival ning turismisihtkohtade arendamist, aga ka kaugtöökohtade ehitamist ja majandusõpet koolides. Lisaks rahastatakse mitmete Setomaa organisatsioonide tegevust ja paljut muud.

Setomaa arenguprogrammi eesmärgiks on aidata kaasa piirkonna elujõulisuse säilimisele, arendades kohalikku ettevõtluskeskkonda ja inimesi ning toetades piirkonna turundustegevusi. Toetusprogramm on suunatud ajaloolise Setomaa Eesti riigi territooriumil paiknevale osale, kuhu kuuluvad Mikitamäe ja Värska vald Põlva maakonnas ning Meremäe vald ja Misso vald Võru maakonnas. Toetust said taotleda kohalikud omavalitsused ja piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused. Taotletava toetuse maksimaalne suurus oli 32 000 eurot.

Regionaalministrile teeb projektide tegevuskavasse kandmise ettepaneku programmi nõukogu, mille liikmed nimetatakse Põlva ja Võru maavanema ja Setomaa Valdade Liidu poolt. Regionaalminister kinnitab tegevuskava oma käskkirjaga.

Lisainfo Setomaa Valdade Liidu veebilehelt www.setomaa.ee.

Heade soovidega,

Kadri Talvistu

pressinõunik

kommunikatsiooniosakond

Siseministeerium

612 5227

53 943 559