Selgusid Võrumaa kodanikuühiskonna tegusaimad

Selgusid Võrumaa kodanikuühiskonna tegusaimad

23. nov. 2017

22. novembril tunnustati Stedingu majas Võrumaa tegusaid kodanikke, toimekaid ühinguid ning ettevõtteid, kes kodanikuühiskonna tegevusi toetavad – laureaadid on Hillar Irves, MTÜ Antsla Jahiselts ning AS Antsla Inno.

Võrumaa tegusaim kodanik 2017 on pikaaegne Võhandu maratoni korraldaja ning Võrumaa spordielu eestvedaja Hillar Irves. Merike Õun, Võrumaa Spordiliidu tegevjuht: „Toimekas mees, kelle kohta käib vanasõna „Kes teeb, see jõuab!“ Hillari alustas 2006. aastal 23 paadiga tollast paadimatka Võhandu Maraton, mille lõpetajate arv 2017. aastal oli rekordiline: 610 paatkonda 10 riigist. Ta on viinud Võrumaa Euroopasse koos meie Tamula järve ja Võhandu jõega. Hillar korraldab veel mitmeid sportlikke üritusi lastele ja täiskasvanutele ning ulatab alati abikäe, kui kuskil korraldamisel abi vaja on.“

Internetis läbi viidud rahvahääletusel kogus enim toetust Eliise Abel, kelleta ei möödu ühegi Võrumaa spordiürituse eelsoojendus, kes süstib inimestesse tugevat tahet sportida. Ta on väga teotahteline noor inimene, kes suunab igas vanuses inimesi tervislikult toituma. Ta on oma ala parim treener.

Võrumaa toimekaim ühing 2017 on MTÜ Antsla Jahikeskus. „Tavaliselt kipub olema nii, et just õrnema poole esindajad on need, kes elu kogukonnas edendavad. Seda enam väärivad tunnustamist mehed, kui ka nemad midagi ette võtavad ja teevad seda suure kirega. On ju jahipidamine vaid üks pisike osa jahiseltsi liikmete tegevusest. Laste ja noorte loodusesse kutsumine ja keskkonnateadlikkuse kasvatamine on tänapäeval väga tänuväärt tegevus. Möödunud aastal alustanud noorte jahiringis annab iga jahimees panuse, et õpetada noori metsas toimetama ja loomadega käituma,“ kiidab seltsi tegevust Antsla valla arenguspetsialist Kalev Joab.

Võrumaa kodanikuühiskonna toetaja 2017 on AS Antsla Inno. Ettevõte on aastaid toetanud võimaluste piires Antslas tegutsevaid kodanikuühendusi ning nende poolt korraldatavaid ettevõtmisi. Nad väärtustavad inimesi ja nende tegemisi kogukonna hoidjate ja arendajatena. Enam kui kümme aastast on toetatud ka kooliteed alustavaid lapsi, kinkides kõikidele Antsla Gümnaasiumi 1. klassi õpilastele ranitsa.

Kokku esitati tunnustamiseks 20 kodanikku, 10 ühendust ning 4 ettevõtet. Laureaadid valis töögrupp, kus oli esindatud SA Võrumaa Arenguagentuur, Võru Maavalitsus, Võrumaa Omavalitsuste Liit, Võru Instituut, Võrumaa Partnerluskogu ja Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts.

Foto Jaanus Tanilsoo: laureaadid, vasakult AS Antsla Inno juhatuse liige Ari Juhani Lustila, MTÜ Antsla Jahikeskuse juhatuse liige Risto Tõniste, rahvahääletuse võitja Eliise Abel ja Võrumaa tegusaim kodanik 2017 Hillar Irves.