Saa küssü toetust Vinnemaa viisa tegemise jaos

Saa küssü toetust Vinnemaa viisa tegemise jaos

5. märts 2019

Rahandusministeeriumi pressiteedüs
6. urbõkuud 2019

Võromaa Arõnduskeskus võtt jäl vasta kompensatsiooni taotluisi Vinnemaa viisa tegemises, et kävvü külän sugulaisil vai sugulaisi matusside pääl Petsere rajooni Petsere liinan, Krupa, Laura vai Vahtsõ-Irboska vallan.

“Mu jaos on tähtsä, et inemise saanu külän kävvü ummi sugulaisi man ja ka kävvü edevanõmbidõ matussidõ pääl tõsõl puul riigipiiri,” ütel riigihaldusõ ministri Janek Mäggi. “Niimoodu avitami hoita üle sugupõlvi püsünü köüdüssid.”

Kompensatsiooni saava küssü Eesti kodaniku, kiä eläse rahvastikuregistri perrä Eestin, õt kävvü külän uma abikaasal, sugulaisil vai noide matussidõ pääl.

Taotlus tulnu anda Võromaa Arõnduskeskuste. Kultuurivaihtusõ viisadõga tegeles viisakoordinaatri.

Taotluisi kompensatsiooni saajide nimekirjä saamisõs võetas vasta timahavva 31. oktoobrini ja taotluisi joba massõt viisalõivu kompensiirmisõst 30. novembrini.

Timahavva kompensiirtäs dokumente põhjal neo viisa, miä olli jovvun 2018. aastaga novembrin ja detsembrin, ja neo viisa, mink jovvun olõki aig om tävveste vai jaoldõ 2019. aastagan. Kõgõ inämb võit egä küsüjä kompensatsiooni saia 70 eurot.

Kokko om timahavva riik viisade kompensiirmises rahha eräldänü 61 290 eurot.

Mano saa lukõ ja küssü:

  • Võrumaa Arenduskeskuse kodolehelt: https://uus22.vorumaa.ee/viisad/viisa-kompensatsioon/
  • Rahandusministeeriumi kodolehelt: https://www.rahandusministeerium.ee/et/regionaalareng-ja-poliitika/siseriiklikud-toetused#t9 (eesti keelen)

Teedüse saadi:
Hainapuu Ott
Kommunikatsiooniosakund
Rahandusministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
kõnõtraat 611 3035 | 56 659 980
ott.heinapuu@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee