Riik ja Kagu-Eesti omavalitsused toetavad spetsialistide elutingimuste parandamist

Riik ja Kagu-Eesti omavalitsused toetavad spetsialistide elutingimuste parandamist

27. dets. 2021

Riigi Tugiteenuste Keskus avas Põlva-, Võru- ja Valgamaa omavalitsustes taotlusvooru piirkondade spetsialistide eluasemete olukorra parandamiseks. Toetusmeetme eesmärk on hoogustada Kagu-Eesti arengut, soodustades spetsialistide piirkonda elama asumist ja jäämist. Vooru rahastab Rahandusministeerium Kagu-Eesti programmist, taotlusi oodatakse 28. märtsini 2022.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul saavad Kagu-Eesti spetsialistid toetust kasutada nii eluaseme soetamiseks kui ka olemasoleva renoveerimiseks. „Mil moel ja milliste spetsialistide eluasemete tingimusi parandatakse, jätame omavalitsuste otsustada,” ütles Aab. „Oluline on, et spetsialist, kelle elutingimuste parandamist toetatakse, oleks kohaliku ettevõttega palgal ning majandusarengu seisukohast vajaliku hariduse, väljaõppe või töökogemusega,” lisas minister.

Omavalitsused panustavad meetme raames eluruumide korrastamisse riigiga võrdses osas. Vastselt avatud taotlusvoorus toetab riik Kagu-Eesti omavalitsusi 250 000 euroga, mis valdade vahel ära jagatakse. Sama palju panustavad kohalikud omavalitsused ise.

Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaatori Tiina Loorandi sõnul on toetus Kagu-Eestis populaarne. „2021. aasta alguses avatud taotlusvoorus esitati kohalikele omavalitsustele koguni 128 projektitaotlust, millega taotleti ligi 950 tuhat eurot toetust,” rääkis Loorand. „Siis toetati viie spetsialisti kinnisvara ostmist ning 50 spetsialisti eluaseme renoveerimist. Võib eeldada, et sel korral esitatakse taotlusi sama suures mahus,” ütles ta.

Meetme eelarve on kavandatud Kagu-Eesti programmi tegevustest, mille kogumaht on perioodil 2019–2023 kokku neli miljonit eurot. Toetusmeetme kohta saab lähemalt lugeda RTK kodulehelt.