Renoveerimistoetus – väärt võimalus Võru maakonna korteriühistutele

Renoveerimistoetus – väärt võimalus Võru maakonna korteriühistutele

15. okt. 2021

Korterelamu renoveerimise vajalikkust toetavad mitmed argumendid. Hoone soojustamisega saavutatakse energiatõhusus ja märkimisväärne küttekulude kokkuhoid. Ventilatsioonisüsteemi korrastamine aitab parandada sisekliimat, mis mõjutab otseselt meie tervist. Vähem tähtis pole korterelamu säilitamine ning välisilme muutus. On ju meeldivam tulla koju korrastatud hoonesse. Korterelamute renoveerimisel ulatab abikäe SA KredEx, kelle põhiliseks eesmärgiks on toetuste andmisel elamu energiatõhususe suurendamine.

Võrumaa Arenduskeskus pakub tasuta konsultatsioone korteriühistutele suunatud KredExi teenuste osas, milleks on renoveerimislaen, käendus ja rekonstrueerimistoetus. Kuigi rekonstrueerimistoetuse meede pole praegu veel avatud, on KredExi esindajate sõnul suur tõenäosus, et korteriühistud saavad taotlusi esitama hakata 2022 aasta kevadel. Selleks, et toetust taotleda on KÜ-l vaja teha mitmeid ettevalmistustöid. Olenevalt tööde mahust, võib olla kohustuslik tehnilise konsultandi kaasamine, (tehniliste konsultantide nimekirja leiab KredExi veebilehelt: https://www.kredex.ee/et/teenused/ku-ja-kov/rekonstrueerimistoetus-2020) kes aitab nii dokumentatsiooni koostamisel, hangete läbi viimisel kui taotluse esitamisel. Esmaste tegevustena korraldatakse projekteerimishange ning seejärel toimub projekteerimine. Projekti valmides selgub läbi hanke renoveerimistööde maksumus. Hoonel peab olema energiamärgis, selle puudumisel tuleb see taotleda. Vajalik on omanikujärelvalve. Kuigi erinevaid tingimusi ja ettevalmistustöid jagub, aitab nende seas orienteeruda Võrumaa Arenduskeskuse korterelamu toetusmeetmete konsultant. Konsultanti on võimalik tasuta kutsuda osalema korteriühistu üldkoosolekule, aitamaks selgitada korteriühistule suunatud teenuste tingimusi.

Olulisemad seni kehtinud tingimused taotlemisel:

  • Toetust saab taotleda enne 2000. aastat ehitatud korterelamu korrastamiseks, milles on korteriühistu või mis on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis
  • Seni said hoone täisrenoveerimise korral Võrumaa korteriühistud taotleda toetust 50% ulatuses (nt Tallinnas ja Tartus oli see 30%). Milliseks kujunevad uued toetuse määrad, selgub lähiajal.
  • Toetust on võimalik taotleda 10% vähem (välja arvatud Tallinnas ja Tartus), kui ei täideta kõiki ettenähtud tingimusi, nt ei tehta soojustagastusega ventilatsiooni või ei suudeta tagada akende joonkülmasilla nõuet.
  • Eelnevalt teostatud töid ei pea ümber tegema, kui suudetakse saavutada teiste töödega soovitud energiatõhususarvu klass.
  • Toetust saab taotleda ainult nendele rekonstrueerimistöödele, mis on kajastatud nõuetekohases põhiprojektis.
  • Olenevalt tööde mahust võib olla vajadus sõlmida leping tehnilise konsultandi või ettevõtjaga, kelle kaudu osutab tehniline konsultant teenust. Juhul, kui tehnilise konsultandi kaasamine on vajalik, sõlmitakse leping tehnilise konsultandi ja korteriühistu vahel hiljemalt taotluse esitamise hetkeks.
  • Toetuse taotlemisel läbib esitatud ehitusprojekt ekspertiisi, mille korraldab ja mille eest tasub KredEx.
  • Pärast KredExi ekspertiisi teostatakse rekonstrueerimistööde jaoks pakkumiste võtmise menetluse läbi riigihangete registri.

Sirvida tasub kredex.ee veebilehte (teenused – korteriühistu ja kohalik omavalitsus), kus on üleval nõuded taotlemiseks ja muud lisainfot (rekonstrueerimistoetus 2020), mis tõenäoliselt jääb korteriühistutele ja omavalitsustele suures osas samaks uuel taotlusperioodil.

Korteriühistud, kes soovivad antud teemadel konsultatsiooni, neil palume nõustamise eelnevalt kokku leppida allpool toodud kontaktidel.

Foto: F. Muhammad, Pixabay

Jaanus Mark
korterelamu toetusmeetmete konsultant

SA Võrumaa Arenduskeskus
tel +372 521 7587
jaanus.mark@vorumaa.ee