TEGEVUSED ALATES 2016

 • Igakuised koosolekud või ettevõtete ühiskülastused (2016. a külastati 5 ettevõtet Eestist, 4 Leedust)
 • Klastriga liitunud 6 uut liiget: 1 mööblitootja Põlvamaalt, 4 Võrumaalt, 1 Valgamaalt
 • Arendustegevused (tootearenduse projekt)

Koostöö:

 • MAK-idega (Võrumaa, Põlvamaa jt)
 • Tartu Kõrgema Kunstikooliga,
 • Klastriklubiga,
 • TSENTRIGA, Võrumaa Kutsehariduskeskusega
 • Osalemine EST-LAT programmis
 • Projektide kirjutamine
 • Ühisturundus
 • Elektrihange

2016/2017 ÜHISTURUNDUS

Messid

 • Osalemine messil Interjöör 2016 Tallinnas
 • Vilniuse messi Baldai 2016 külastus (2 ettevõtte ja 2 masinatootja külastus)
 • Osalemine Maamessil apr 2017 Tartus
 • Ligna mess mai 2017 (Võrumaa Arenguagentuuri korraldus)
 • Plaan – sept 2017 Valgevene ettevõtted ja mööblimess Minskis

Ühised toimivad turunduskanalid

 • Uus koduleht juulis 2016 (fotosessioon)
 • Facebooki leht
 • Infovoldikud eesti ja inglise keeles
 • Meediakajastused (vt kodulehelt)

VÄLJAKUTSED

 • Ühisosa leidmine turundustegevuses
 • eritellimusmööbel vs seeriatootmine
 • õuemööbel vs mööbel tuppa (erinevad messid)
 • väikesed vs suuremad (erinevad rahalised võimalused)
 • otsemüük kodulehelt jah/ei
 • Ettevõtte poolne silmaganähtav kasu – mis mina saan?
 • Rahade laekumine viivitusega (nüüd probleem lahendatud)
 • Korrektne viitamine – ei tohi unustada

+ PATEE jätkumine 3 aasta jooksul annab võimaluse pikemalt ette planeerida (messid)
+ Uued ettevõtted on liitumisest huvitatud