Programm Kodanike Euroopa kontaktpunkt taotlusvoorud

Programm Kodanike Euroopa kontaktpunkt taotlusvoorud

5. märts 2013

3.06.2013 on järgmine taotlustähtaeg EL programmi Kodanike Euroopa raames!

3.juunil avaneb järjekordne võimalus kodanikuühiskonna organisatsioonidel, sihtasutustel, kohalikel omavalitsustel, muuseumidel, haridusasutustele ja teistele organisatsioonidele, kelle huviorbiidis on kodanikuühiskonna arendamise temaatika üldisemalt, taotleda programmi Kodanike Euroopa raames toetust oma ideede teostamiseks ja rahvusvahelise koostöö arendamiseks.

3.juunil on avatud taotlusvoor järgmiste meetmete raames:

1.1 Sõpruslinnade kodanike kohtumised (kohalike omavalitsuste vahelise koostöö raames toimuvate kodanike kohtumised, eesmärgiga suurendada kodanike ja kultuuride vastastikust tundmist ning üksteisemõistmist)

2.1 Kodanike projektid (riikidevahelise ja valdkonnaülese mõõtmega projektid, mis edendavad kodanike aktiivset osalemist uute ja innovaatiliste meetodite kaudu demokraatlikes protsessides. Olulisel kohal kohaliku tasandi mõjutamine)

2.2 Toetusmeetmed (Toetatakse tegevusi, mille eesmärk on parandada projektide üldist kvaliteeti, tutvustada KE programmi ja selle tulemuslikkust ning stimuleerib programmi sidusrühmade vahelist koostööd ja võrgustumist)

4. Euroopa mäletab (Projektid, milles edendatakse natsismi ja stalinismi ohvrite mälestust ja küüditamistega seotud arhiivide, mälestiste ning säilitamist)

Taotlustingimustega saab täpsemalt tutvuda KÜSK kodulehel ja programmi ametlikul kodulehel SIIN ja programmijuhend on leitav SIIN

Lisainfo: Maris Pajula , Programmi „Kodanike Euroopa” koordinaator

maris@kysk.ee

www.kysk.ee