PRIA Meede 3.1.

17. juuli 2009

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (Meede 3.1) VÄIKEPROJEKTID 2009

Eesmärk: Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandusettevõtjate tootmise mitmekesistamist muu maaettevõtlusega väljaspool põllumajandust ja samuti kohalikul ressursil põhineva, maapiirkonna elukvaliteedi parandamisega seotud mittepõllumajandusliku mikroettevõtluse arendamist.

Vastuvõtu aeg ja koht: Taotlusi võetakse vastu 31. augustist kuni 21. septembrini 2009. a PRIA piirkondlikes büroodes.

Täpsem info: http://www.pria.ee/support/view/500/