PRIA maaelu mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor on avatud 07.-21.09.2022

PRIA maaelu mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor on avatud 07.-21.09.2022

8. aug. 2022

Toetust saavad taotleda kuni 9 töötajaga vähemalt 2 aastat tegutsenud mikroettevõtted, kellel on plaan luua maapiirkonda uusi töökohti  ja kes vajavad seejuures toetust investeeringute tegemisel.

7.06.2022 toimunud infoseminari salvestus

I osa, 00:01:16​ Meetme tutvustus – Allar Korjas, Maaeluministeerium
II osa 00:40:47​ Olulised tegevused enne taotlemist – Kaimo Puniste, PRIA
III osa 00:51:20​ Taotluse sisestamine – Anu Sisask, PRIA
IV osa 01:08:22​ Küsimused-vastused

Täpsustatud vastused infopäeval esitatud küsimustele

Esitlused

Meetme info PRIA kodulehel, infotelefon 737 7678

Abimaterjalid taotlejale

Taotluse koostamisel võtke julgelt ühendust Võrumaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandiga: