Kutse pop-up akadeemiasse “Turvalisus: kuidas ebaõnnestuda targalt?”

Kutse pop-up akadeemiasse “Turvalisus: kuidas ebaõnnestuda targalt?”

10. apr. 2019

Olete oodatud järgmisel neljapäeval, 18. aprillil Võrumaa Arenduskeskuse pop-up akadeemia loengule, millele järgnevad töötoad, kus viiakse akadeemiline teadmus kokku praktikaga. Seekordse pop-up akadeemia fookus on suunatud turvalisusele ning ühisel aruteluseminaril „Turvalisus: kuidas ebaõnnestuda targalt?“ tuleb Sisekaitseakadeemiast rääkima lektor Priit Suve. Loengu järel võtame töötoas luubi alla turvalisuse temaatika Võru maakonna kontekstis: esimeses töötoas ootame kõikide turvalisuse nõukogu liikmete käest Võru maakonna turvalisuse hetkeolukorra analüüsi jaoks sisendeid. Pop-up akadeemias toimub paralleelselt ka teine töötuba, mis on suunatud omavalitsuse juhtidele, arendusinimestele, turvalisusega seotud organisatsioonidele,  kus käsitletakse heaolufoorumit kui kaasamise mudelit, millel võiks erinevate osapoolte ja organisatsioonide käivitamisel olla maakondlikul tasandil oluline roll. Kas selline koosloome mudel on üldse toimiv – sellele otsime vastuseid. Üritus toimub Tsentris, Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses.

Päevakava:
9.45 – 10.00  Kogunemine
10.00 – 12.00 Priit Suve loeng ja ühisarutelu teemal “Turvalisus: kuidas ebaõnnestuda targalt? ”
12.00 – 12.15 Sirutuspaus
12.15 – 14.00 Turvalisuse teemaline töötuba I “Kas Võru maakonna elanik tunneb end turvaliselt?” (Turvalisuse nõukogu)
12.15 – 14.00 Turvalisuse teemaline töötuba II “Võrumaa heaolufoorum: uue kaasamise mudeli konstruktiivne kriitika?”
14.30 – 14.45 Päeva lõpetamine

Priit Suve – Sisekaitseakadeemia, sisejulgeoleku instituudi professor

Palun osalemisest teada anda hiljemalt 16. aprilliks sellel lingil https://forms.gle/UAFeJ7kc8ysxdXPm9.

Eelinfona anname ka teada, et 16. mail toimub Võrumaa Arenduskeskuse kolmas pop-up akadeemia loeng „Numbrid ei valeta. Pilk Võru maakonnale läbi Statistikaameti silmade“.