Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede taas avatud

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede taas avatud

17. mai 2010

Avatakse regionaaltoetuste voor külastuskeskkonna arendamiseks

17. mai 2010

Regionaalministri ettepanekul alustab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) alates esmaspäevast, 17. maist piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmesse külastuskeskkonda arendavate projektide taotluste vastuvõtmist. Taotlusi saab esitada kolme kuu jooksul, vastuvõtt lõpetatakse 17. augustil kell 17. Tähtajaks laekunud taotlustest koostatakse pingerivi, millest parimaid rahastatakse kokku kuni 200 miljoni krooni ulatuses.

Meetme eesmärgiks on luua nii sise- kui ka välisturistidele täiendavaid võimalusi, mis soodustavad nende pikaajalist kohalviibimist ning pakuvad aktiivset võimalust ise kaasa lüüa. Seetõttu on oodatud projektid, mille tulemusena arendatakse terviklikult välja kas atraktiivsed teemapargid, mitmekesised aktiivse puhkuse võimalused, veeturismi edendavad väikesadamad või kultuuriliselt ja looduslikult väärtuslike objektide väljaarendamise tulemusena loodavad külastusobjektid.

“Meie eesmärgiks on toetada projekte, kus iga toetuskroon toob piirkonda kõige enam turismitulu ja töökohti, sest uued töökohad on kohaliku arengu aluseks ja parim regionaalpoliitika,” ütles regionaalminister Siim Kiisler.

„Moodustades 8% Eesti SKPst, on turism üks Eesti olulisemaid majandusharusid, mille eripära on see, et enamik välisturiste Tallinnast väljapoole ei liigu. Selle meetme abil loodame me olukorda parandada ning luua nii atraktiivseid puhke- ja külastusvõimalusi, mis meelitaksid pealinnast kaugemale ka paljunäinud turisti,” kommenteeris EASi ettevõtluskeskkonna divisjoni direktor Monica Hankov.

Tänases on programmist toetatud 46 külastuskeskkonda arendava projekti elluviimist mahus 833 miljonit krooni. Näiteks on toetatud Tartu Tähetorni kui UNESCO maailmapärandi objekti restaureerimist ja kaasajastamist, Võrus Tamula rannapromenaadi rajamist, Põlvamaal asuva Eesti Maanteemuuseumi välialade ja –ekspositsiooni rajamist, Haapsalus Iloni Imedemaa ehk Ilon Wiklandi teemakeskuse rajamist, Ajakeskus “Wittensteini” rajamist Paide Vallimäele ning motosisehalli rajamist Sõmerpallu.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused, riigiasutused külastusobjektide haldajatena ja avalik-õiguslikud ülikoolid. Vooru eelarve on 200 mln krooni ning taotletava toetuse suurus projekti kohta võib olla 1 – 50 mln krooni. Toetus võib katta kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest. Taotlused tuleb esitada EASi.

Lisainfo:
Monica Hankov
EASi ettevõtluskeskkonna divisjoni direktor
Tel: 738 6004
monica.hankov@eas.ee