Peagi avaneb KredExi toel võimalus muuta oma korterelamu päikesepaneelide abil energiatõhusamaks 

Peagi avaneb KredExi toel võimalus muuta oma korterelamu päikesepaneelide abil energiatõhusamaks 

29. juuni 2022

KredEx avab juulis korterelamu päikesepaneelide toetusskeemi. Toetuse eesmärgiks on tõsta korteriomanike võimekust investeerida tegevustesse, mis soodustavad hoonete energiatõhusust ja lokaalse taastuvenergia kasutuselevõttu. Päikesepaneelide toetuse taotlusvoor algab 11.juulil.2022 ja kestab kuni toetuse eelarve ammendumiseni.

Võrumaa Arenduskeskuse Korterelamu toetusmeetmete konsultant Jaanus Mark juhib tähelepanu, et suurim toetussumma korteriühistu kohta on 150 000 eurot ja toetuse määr kuni 40% sõltub sellest, mille jaoks korterelamus elektrienergia tootmisseadet kasutatakse.

Lisainfo päikesepaneelide toetusvooru tingimuste ja nõuete kohta: https://kredex.ee/et/paikesepaneelid

Täiendava nõu ja abi saamiseks pakub Võrumaa Arenduskeskus korteriühistutele tasuta nõustamist KredExi toetuste, laenu ja käenduse teemal.

Jaanus Mark, korterelamu toetusmeetmete konsultant, tel +372 521 7587, jaanus.mark@vorumaa.ee