Ootame oma meeskonda haridusspetsialisti

Ootame oma meeskonda haridusspetsialisti

15. jaan. 2020

Võrumaa Arenduskeskus otsib oma meeskonda haridusspetsialisti, kandideeri hiljemalt 26. jaanuariks.

Haridusspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on maakondliku hariduskorralduse kureerimine, üldhariduskoolide, lasteaedade ja aineühenduste ühistegevuste, täiendkoolituste ning õpilasürituste koordineerimine, vajadusel korraldamine, haridusvaldkonna arendusprojektide planeerimine ja elluviimise korraldamine ning vajadusel maakondlikes haridusvaldkonna ja noorsootöö võrgustikes osalemine.

Kandideeri meie meeskonda, kui Sul on:

 • kõrgharidus või kesk(eri)haridus;
 • töökohale lähedaste ülesannete täitmise kogemus; (projektide juhtimise kogemus)
 • hea eesti keele oskus ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel;
 • oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme (teksti- ja tabelitöötlusprogrammid);
 • algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamise;
 • oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena;
 • hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus, korrektsus, abivalmidus.

Kasuks tuleb:

 • võrgustike koordineerimise kogemus;
 • projektide juhtimise kogemus;
 • töökogemus haridusasutuses.

 Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja eneseteostust pakkuvat tööd;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • kaasaegseid töötingimusi.

Motivatsioonikiri, elulookirjeldus ning haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee hiljemalt 26.01.2020.

Tööd saab alustada veebruar 2020 täistööajaga, tähtajatu lepinguga.

Lisainfo: tegevjuht Kaido Palu, tel 5855 0202