Oodõtas Hindätiidmise avvuhinna kandidaatõ

Oodõtas Hindätiidmise avvuhinna kandidaatõ

29. jaan. 2018

2012. aastagast and Võro Instituut latsiaiulõ, koolõle ja kultuuriasutuisile, -ühingitele ja -seltsele vällä Hindätiidmise avvuhinda, minka mõtõ om hoita võrokõsõs olõmist avvu seen. Ku algusaol kiteti paigapäälitside väärtüisi hoitjit üten Põlva ja Võro maavalitsusõga, sõs 2018. aastagast omma avvuhinna välläandmise paarilidse Põlva- ja Võromaa umavalitsusõ.

Timmahavvagi saa egaüts ette säädi Vana-Võromaa latsiaia, kooli ja/vai kultuuriasotusõ, -ütisüse, kiä huul mi paigapäälitsist väärtüisist kõgõ inämb.

Avvuhindo välläandmisõ man kaias:

– kuis hindätiidmist ja hindästpidämist vällä näüdätäs;

– kuis hindätiidmine ja hindästpidämine vällänpuul koto silmä nakas;

– kuis hindätiidmist ja hindästpidämist noorilõ edesi andas.

Avvuhinna alospaprõ ja ülessäädmise vormi lövväti Võro Instituudi kodolehe päält https://wi.ee/oodotas-hindatiidmise-avvuhinna-kandidaato-2/. Ettepanõki pallõmi saata Võro Instituuti aadrõssil Tarto 48, 65609 Võro vai e-postiga wi@wi.ee pääle radokuu 22. pääväs (22.02.2018). Avvuhinna saajit kitetäs imäkeelepääväl, 14. urbõkuul (14.03.2018).

Edimädse avvuhinna saiva 2012. aastagal Orava kuul, Sõmmõrpalo latsiaia keelepesärühm ja Haanimiihi nõvvukoda. Tõõsõ avvuhinna saiva 2013. aastagal Haani kuul, Põlva latsiaia Mesimumm Meelespea rühm ja Krabi külätiatri. Kolmanda auhinna pälvsevä 2016. aastal Mammastõ Latsiaia ja Kooli keelepesä rühm, Mammastõ Latsiaia ja Kooli kavvanõ võro keele ja kultuuri oppaja Marju Lepasson, Orava Kuul ja Võrumaa Spordiliit.

Võro Instituut

Oodatakse Hindätiidmise avvuhinna kandidaate

2012. aastast alates annab Võru Instituut lasteaedadele, koolidele ning kultuuriasutustele, -ühingutele ja -seltsidele välja Hindätiidmise avvuhinda. Auhinna mõte on hoida võrokeseks olemist au sees. Algusajal tunnustati paikkondlike väärtuste hoidjaid koos Põlva ja Võru maavalitsusega, 2018. aastast on auhinna väljaandmise partneriteks Põlva- ja Võrumaa omavalitsused.

Tänavugi on võimalik auhinnale esitada lasteaed, kool ja/või kultuuriasutus, -ühing, -selts, kes hoolib Vana-Võrumaa keele- ja kultuuriväärtustest kõige enam.

Auhinna väljaandmisel arvestatakse:

– kuidas võrokese identiteeti ja enesest lugupidamist välja näidatakse;

– kuidas võrokese identiteet ja enesest lugupidamine väljaspool kodu silma hakkavad;

– kuidas võrokese identiteeti ja enesest lugupidamist noortele edasi antakse.Auhinna statuudi ja esitamise vormi leiab Võru Instituudi kodulehelt https://wi.ee/et/oodatakse-hindatiidmise-avvuhinna-kandidaate-2/.

 Ettepanekud palume saata Võru Instituudile aadressil Tartu 48, 65609 Võru või e-postiga wi@wi.ee 22. veebruariks 2018. Auhinnad antakse kätte emakeelepäeval, 14. märtsil 2018.

Esimese auhinna pälvisid 2012. aastal Orava Kool, Sõmerpalu lasteaia keelepesa rühm ja Haanjameeste nõukoda. Teise auhinna said 2013. aastal Haanja Kool, Põlva lasteaia Mesimumm Meelespea rühm ja Krabi külateater. Kolmanda auhinna pälvisid 2016. aastal Mammaste Lasteaia ja Kooli keelepesä rühm, Mammaste Lasteaia ja Kooli kauane võru keele ja kultuuri õpetaja Marju Lepasson, Orava Kool ja Võrumaa Spordiliit.

Võru Instituut