Taotlemine kultuuri- ja spordivaldkonna abipaketist algab 8. mail

Taotlemine kultuuri- ja spordivaldkonna abipaketist algab 8. mail

4. mai 2020

Kultuuri- ja spordivaldkonna kriisipaketi suurus on 25 miljonit eurot. Kultuuriministeerium on järgmisel nädalal valmis vastu võtma taotlusi, mille järel makstavad toetused on loodud leevendamaks kriisi mõjusid.

Voorude taotluste vastuvõtmine algab elektroonselt Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu hiljemalt reedest, 8. maist. Taotlusvoorude täpsete tingimustega saab tutvuda järgmise nädala alguses ning esimeste väljamakseteni on plaanis jõuda mai teises pooles.

Eesmärk on anda koroonakriisist tingituna erakorralist abi järgmiselt:

 • organisatsioonide tegevuse katkemisega kaasnenud juba tehtud kulude ja eesolevate möödapääsmatute kulude kompenseerimine – ligi 20 miljonit eurot;
 • vabakutseliste loovisikud, treenerid ja rahvakultuurikollektiivide juhid – ligi 5 miljonit eurot.

Meetmeid luues on püütud katta võimalikult palju valdkondi, et hõlmatud oleks maksimaalselt lai osa loomesektorist – alates mäluasutustest ja teatritest ning lõpetades kujutava kunsti või disainivaldkonnaga.

Suuremad valdkonnad ja nende abimeetmete mahud on:

 • muuseumid 6 miljonit eurot;
 • teatrid 4 miljonit eurot;
 • muusika 4 miljonit eurot;
 • spordivaldkonna ja liikumisharrastuse sündmused 2,3 miljonit eurot;
 • filmivaldkond 1,3 miljonit eurot;
 • kujutav kunst 0,6 miljonit eurot;
 • disain 0,5 miljonit eurot.

Füüsiliste isikute toetamine jaguneb nõnda:

 • loometoetused 4,2 miljonit eurot;
 • laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide juhid 0,6 miljonit eurot;
 • treenerid 0,4 miljonit eurot.

Oluline teada vabakutselistele loovisikutele, laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide juhendajatele ning treeneritele! 

Loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel makstav loometoetus peab tagama loovisikute toimetuleku ka koroonapandeemiast tingitud kriisi ajal. Lisarahastus kriisimeetmest võimaldab 2020. aastal loomeliitudel ja Kultuuriministeeriumil kokku maksta loometoetust umbes 1200 loovisikule. Seaduse ajutine muudatus näeb ette mitmeid leevendusi taotlejatele. Loomeliitu mittekuuluvate vabakutseliste loovisikute taotlusi menetleb Kultuuriministeerium ning loomeliitudele suunatakse eriolukorrast tingitult vajaduspõhiselt raha ka loometoetuste täiendavateks makseteks, kui nende eelarve on ammendunud. Loomeliitude liikmed taotlevad toetusi oma loomeliidust, loomeliitu mittekuuluvad loovisikud Kultuuriministeeriumi kaudu.

Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate juhendajate toetus on ette nähtud kollektiividele juhendaja töötasu hüvitamiseks või katmiseks. Toetust hakatakse maksma Eesti Rahvakultuuri Keskuse kaudu, taotlusi võetakse vastu elektroonselt Toetuste Menetlemise Infosüsteemis.

Täiendav toetus 3. ja kõrgema kutsetasemega treenerile on ette nähtud spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile lapsi ja kuni 24-aastaseid (kaasa arvatud) noori ettevalmistavas astmes, treeningastmes ja meisterlikkuse astmes töölepingu alusel juhendava treeneri tööjõukulu katmiseks. Taotlusi menetleb Spordikoolituse ja -teabe SA. Taotlusi täiendava toetuse saamiseks hakatakse vastu võtma toetuse e-keskkonna kaudu.

 

Kultuuriministeeriumi pressiteade.