“Õiguse eest seisja” auhinna kandidaatide esitamine

“Õiguse eest seisja” auhinna kandidaatide esitamine

31. aug. 2022

Justiitsministeerium kutsub üles esitama kandidaate „Õiguse eest seisja“ auhinnale, millega tunnustatakse inimesi või inimeste ühendust, kes on oma algatuse, käitumise, suhtumise või muu tegevusega märkimisväärselt panustanud Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse.

Justiitsministeerium annab „Õiguse eest seisja“ auhinda välja alates 2018. aastast iga kahe aasta järel. Traditsiooni algatas Justiitsministeerium Eesti Vabariigi ning ühtlasi õigusriigi 100. aastapäeva puhul. 1992. aastal vastu võetud Põhiseaduse 30. sünnipäeva tähistamiseks soovib Justiitsministeerium
taas tunnustada õiguse eest seisjaid. Justiitsministeerium annab auhinna üle 6.-7. oktoobril Tartus toimuvatel Eesti õigusteadlaste päevadel, mis on sel korral samuti pühendatud põhiseaduse juubelile.

Ootame tunnustusauhinna kandidaatide ettepanekuid hiljemalt 12. septembriks 2022 e-kirja teel aadressil info@just.ee märksõnaga „Õiguse eest seisja“.
Kandidaate „Õiguse eest seisja“ tunnustusauhinnale saavad esitada kõik üksikisikud ja
organisatsioonid, sh vabaühendused, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning ettevõtted.
Palume ettepanekud esitada kirjalikult vabas vormis.

Ettepanek peab sisaldama:

  • kandidaadi ees- ja perekonnanime;
  •  lühikest põhjendust, milline on olnud kandidaadi panus Eesti õigusriigi püsimisse ja
    arendamisse;
  •  mille eest isik auhinna kandidaadiks esitatakse;
  •  kandidaadi kontaktandmeid;
  •  kandidaadi esitanud isiku või isikute kontaktandmeid.

Kandidaatide hindamiseks ning nominentide väljaselgitamiseks on Justiitsministeeriumi juurde
moodustatud üheksaliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad Justiitsministeeriumi kantsler (komisjoni
esimees), Riigikohtu esimees, Advokatuuri esimees, Juristide Liidu president, Notarite Koja esimees,
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna direktor, õiguskantsler, riigi peaprokurör ning Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Koja esimees.

2020. aastal pälvisid tunnustuse Tartu Ülikooli emeriitprofessor Jaan Sootak ja emeriitadvokaat
Aleksander Glikman. 2018. aastal pälvisid tunnustuse riigikohtunik Saale Laos, vandeadvokaat Paul
Varul ning tollane Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus.

Õiguse eest seisja tunnustuse kohta leiab rohkem infot justiitsministeeriumi kodulehelt.