MTÜ-de baaskoolitus Põlvas!

MTÜ-de baaskoolitus Põlvas!

15. jaan. 2015

 

Ka Võrumaa MTÜ-de juhid on oodatud koolitusele Põlvas!

Koolitus toimub 05. veebruaril, 6. veebruaril ja 10. veebruaril 2015 kell 10:00-17:15

Asukoht: Põlvamaa (Hotell Pesa seminariruum, Uus tn 5, Põlva)

Eesmärk ja kirjeldus:

Korraldajad: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ koostöös SA Põlvamaa Arenduskeskusega

Sihtgrupp: alustatavate mittetulundusühenduste juhid ja asutajad ning tegutsevate ühenduste uued juhatuse liikmed

Koolitus on tasuta, osalejad peavad täitma motivatsiooniankeedi, mis saadetakse pärast registreerimist.

Koolituskava

Neljapäev, 5. veebruar

Elujõulise MTÜ kavandamine (koolitaja Kaidi Holm)

10.00 – 11.30 MTÜ olemus ja õiguslik staatus. Mittetulundusõiguse eripära

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15 MTÜ ja selle tegevuste strateegiline kavandamine. Arengukava koostamine

13.15 – 14.00 Lõuna

14.00 – 15.15 MTÜ juhtimisorganid ja nende funktsioonid. Juhatuse liikmete õigused, kohustused ja vastutus.

15.15 – 15.30 Kohvipaus

15.30 – 17.00 MTÜ liikmed

Reede, 6. veebruar

MTÜ tegevuste käivitamine (koolitaja Kaidi Holm)

10.00 – 11.30 Hea valitsemine ja kaasamine. Kommunikatsioon.

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15 MTÜ tegevustega kaasnevad õigussuhted. Lepingute sõlmimised.

13.15 – 14.00 Lõuna

14.00 -14.45 Asjaajamine ja dokumendihaldus

14.45 – 15.00 Kohvipaus

15.00 – 17.15 Ühenduse edulugu ja prktilisi nõuandeid alustajale. Maakondliku arenduskeskuse poolt pakutavad tugiteenused ja peamised rahastusallikad.

Reede, 13.02

MTÜ majandamine ja rahaasjad (koolitaja Siiri Einaste)

10.00 – 11.30 MTÜ tegevusega seotud kulude ja tulude prognoosimine

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15 Eelarve koostamine ja rahavoogude prognoosimine

13.15 – 14.00 Lõuna

14.00 – 15.30 Raamatupidamise korraldamine. Ülevaade majandusaasta aruandest.

15.30 – 15.45 Kohvipaus

15.45 – 17.15 MTÜ tegevusega kaasnevad maksud. Maksuvabad kulud ja hüvitised.

Koolitusele registreerimine kuni 29. jaanuarini siin: http://mty.arenduskeskused.ee/et/event/1749.html

Lisainfot jagab Kaisa Tammoja (SA Põlvamaa Arenduskeskus), kontakt: kaisa.tammoja@polvamaa.ee, 5109433