Mittetulundusühenduste baaskoolitus 2014

Mittetulundusühenduste baaskoolitus 2014

18. juuni 2014

Mittetulundusühenduste (MTÜ, SA) institutsionaalse võimekuse ja professionaalsuse tõstmiseks korraldame 3-päevaseid mittetulundusühenduste baaskoolitusi, mille eesmärk on mittetulundusühenduste juhtide teadlikkuse tõus mittetulundusliku tegevuse õiguslikust ja ühiskondlikust raamistikust ning nende teadmiste rakendamine oma ühenduses.

Koolituse läbivaks põhiküsimuseks on: Kuidas sisse seada elujõuline, jõukas ja jätkusuutlik mittetulundusühendus (MTÜ või SA)?

Võrumaa mittetulundusühenduste baaskoolitus toimub 23. ja 24. oktoobril ning 21. novembril MTÜ Võluvõru ruumides Võrus, Jüri tn 19 a.

 

Kellele koolitus on suunatud?

Mittetulundusühenduste baaskoolitus on mõeldud kõigile alustavatele mittetulundusühenduste juhtidele ja asutajatele, samuti tegutsevate mittetulundusühenduste uutele juhatuse liikmetele.

Milliseid teemasid koolitusel käsitletakse?

1. päev – Elujõulise ühenduse kavandamine

MTÜ olemus ja õiguslik staatus

MTÜ ja selle tegevuste strateegiline kavandamine

MTÜ juhtimisorganid ja nende funktsioonid

MTÜ liikmed

MTÜ asutamisprotseduur

2. päev – Ühenduse tegevuste käivitamine

Hea valitsemine ja kaasamine

Kommunikatsioon

MTÜ tegevustega kaasnevad õigussuhted

Asjaajamine ja dokumendihaldus

MTÜ edulugu

3. päev – Ühenduse majandamine ja rahaasjad

Organisatsioonile sobiva finantsmudeli väljatöötamine

Eelarve koostamine

Raamatupidamise korraldamine

Maksud

Kuidas koolitusel osaleda?

Koolitusi korraldatakse kõikides maakondades ning ühe koolituse kestus on 3 päeva. Ühe päeva pikkus on 8 akadeemilist tundi.

Koolitus on osalejatele tasuta, kuid eeldab kandideerimist motivatsiooniankeedi alusel. Motivatsiooniankeeti saab täita alates 01. septembrist veebilehel http://mty.arenduskeskused.ee leides nimekirjast sobiva koolituse ja maakondlikus arenduskeskuses.

Kes koolitust läbi viib?

Eestikeelseid baaskoolitusi viib läbi Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ ning venekeelseid baaskoolitusi viib läbi Sola Integra OÜ. Venekeelsetel koolitustel on veidi erinevad teemad ja päevakavad.

Kes on koolitajad?

Eestikeelsete koolituste 1. ja 2. päeva viib läbi Kaidi Holm ning 3. päeva Siiri Einaste.

EAS reg_areng_oige_vaike ESF v