Kohalike maaettevõtjate nõustamine, liikmete esindamine, kohaliku elu edendamine läbi elukestva õppe, koolitused, infopäevad, konsultatsioonid, abi ja nõu projektide kirjutamisel ja elluviimisel, seadusandlusega suhtlemisel.Meilt saad nõu ja abi PRIA-ga suhtlemisel ja taotluste esitamisel.

Kontakt

Marika Parv, vtlinfo@hot.ee