Võrumaa Lasterikaste Perede Ühing

Toetame 4- ja enama lapsega peresid.

Kontakt

Hille Kihulane

hille.kihulane@hotmail.com
vorulasterikkad@gmail.com

Peamine asukoht: Võru linn