Võru Segakoor Tervis on loodud 1947. a ja tegutsenud tänaseni järjepidevalt. Ühingu eesmärgiks on laulu- ja mängutraditsiooni edasikandmine ja sisukas vaba aja veetmine. Põhitegevuseks on korraldada kultuuriüritusi ja ettevõtmisi,aidata kaasa mängu- ja lauluharrastuste propageerimisele ,kaasata oma ettevõtmisetesse kõiki asjahuvilisi kultuuriinimesi.

Kontakt

Ülle Sok, ulle.sok@hot.ee, tel +372 5342 2813
Veevi Hõrak, veevi.horak@gmail.com, tel +372 5186 774