Aidata eakatel ja abivajadusega inimestel oma kodus iseseisvalt hakkama saada. Omastehoolduse kergendamine.

Kontakt

Karmen Lubi, toetame.11@gmail.com, 5444 0662

Asukoht:  Võru linn