Võrumaa Vaegkuuljate Ühing on toetav ühing eelkõige Võrumaal elavatele kuulmispuudega inimestele. Korraldame erinevaid kuulmis- ja terviseteemalisi teabepäevi, väljasõite jms.

Kontakt

Üldmeil: vaegkuulja@gmail.com, tel 5554 6228