Koolitused, elukestev õpe, kohaliku kultuuripärandi hoidmine ja säilitamine, vanade käsitööoskuste edasi andmine ja õppimine.

Kontakt

Karmen Kroonmäe karmen.kroonmae@gmail.com

Asukoht: Antsla vald