Tsolgo Arendusühing koondab piirkonna aktiivseid elanikke, eesmärgiga kaasa aidata kodukoha elukeskkonna arendamisele ja elanikele enesearendamisvõimaluste laiendamisele kohapeal.

Kontakt

info@tsolgo.ee

Peamine tegutsemiskoht: Tsolgo kant