Kohaliku elu edendamine.

Kontakt

Malle Vissel, mallevissel@gmail.com, 5380 0616
Terje Teder, terje.teder@mail.ee, 521 1958

Asukoht: Kangsti, Varstu vald