“fragment põhikirjast

II Ühingu tegevuse eesmärk.

2.1Setomaa kõrgeimale mäele, Maaniidümäele toimiva kuvandi loomine;
2.2 Maaniidumäe muutmine atraktiivseks turismiobjektiks;
2.3 Külaelu edendamine ja rikastamine;
2.4 Keskkonnateadliku maaturismi arendamine;
2.5 Pärandkultuuri materjalide kogumine ja püsiekspositsiooni rajamine;”

Kontakt

Aarne Kaur, maaniidu@gmail.com, +372 5607 2316