MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 2.-9. mai 2018

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 2.-9. mai 2018

27. märts 2018

Toetust saab taotleda alameetmetest:

  • Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine
  • Alameede 1.2 Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö

Taotlusvoorueelne infopäev taotlejatele toimub teisipäeval 10. aprillil 2018 Võru Riigimaja II korruse saalis Jüri tn 12 algusega kell 16:00 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).

Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused, v.a. Orava ja Misso piirkond.

Taotlused tuleb esitada uue PRIA e-teenuse keskkonna kaudu väljakuulutatud taotlusvooru viimasel päeval hiljemalt kell 16:00. Projektitaotluste hindamise tähtaeg Võrumaa Partnerluskogus on hiljemalt 31. juuli 2018.

Taotlusvoor ettevõtlusmeetmetele on avatud 10.-17. september 2018. Infopäev toimub neljapäeval 9. augustil 2018. Projektitaotluste hindamise tähtaeg Võrumaa Partnerluskogus on hiljemalt 10. detsember 2018.

Täpsem info Võrumaa Partnerluskogu kodulehel www.voruleader.ee