Meede “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” info

Meede “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” info

17. juuli 2009

„Meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tingimused” muutmine”

Siseministeerium on avalikustanud eelnõu “Regionaalministri 22. oktoobri 2007 a. määruse nr 7

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=263255