Märkame noortevaldkonna tublisid tegijaid.

Märkame noortevaldkonna tublisid tegijaid.

19. apr. 2022

Võrumaa Arenduskeskus kutsub kõiki esitama kandidaate maakonna noortevaldkonna silmapaistvamate tegijate tunnustamiskonkursile. Konkursi eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Aasta silmapaistvamate tegijate esitamisel palume aluseks võtta kandidaatide tegevuse 2021/2022. õppeaasta jooksul.

Kandidaadi esitamiseks tuleb ära täita ning Võrumaa Arenduskeskusele esitada vastava kategooria taotlusvorm. Taotlusvormid leiad meie kodulehelt https://uus22.vorumaa.ee/haridus-kultuur/tunnustamine/noortevaldkonna-tunnustamine/

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada 19. aprillist 31. mai südaööni, kokku 6 kategoorias.

Tutvu ka Võru maakonna noorsootöö valdkonna tunnustamise statuudiga.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile: arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Noortevaldkonna tunnustamine“ SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru (hiljemalt 31. mai postitempliga).

Silmapaistvamad maakonna kandidaadid esitab Võrumaa Arenduskeskus omalt poolt üleriigilisele Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) korraldatud tunnustamiskonkursile.

Kandidaate tunnustatakse Võrumaa noorte suvepäevadel 04.  augustil Varstus.

Lisainfo: Karin Plakk, tel: 5381 1809, e-post karin.plakk@vorumaa.ee