Aset leidis haridusasutuste maheuuringu tegevuskava seminar

Aset leidis haridusasutuste maheuuringu tegevuskava seminar

27. juuni 2022

Täna, 27. juunil, toimus Võru Kandles Võru maakonna haridusasutuste maheuuringu tegevuskava seminar.

Tutvustati koostöös Eesti Maaülikooli Mahekeskusega valminud uuringu tulemusi ja tegevuskava tööversiooni, kuidas jõuda 20% mahetooraine kasutamiseni aastal 2024. Tuginedes uuringule ja senisele kogemusele koolides mahetoidu osakaalu suurendamisega Võru maakonna koolides, toimusid arutelud tegevuskava täiustamiseks.

Seminari viis läbi Elen Peetsmann Eesti Maaülikooli Mahekeskusest.

EL Sotsiaalfondi logo

Lisainfo:

Aivar Nigol, arendusnõunik

aivar.nigol@vorumaa.ee

tel. 5340 2563

maheuuringu-kohtuminemaheuuringu-kohtumine