Maakondlike arenduskeskuste võrgustik pakub uue sisuga teenust ettevõtjatele, kes soovivad kasvada

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik pakub uue sisuga teenust ettevõtjatele, kes soovivad kasvada

13. märts 2017

Alates märtsi kuust töötavad maakondlike arenduskeskuste võrgustikus kuus väga hea ettevõtluskogemusega piirkondlikku ettevõtluskonsultanti:

  • Eduard Laur Harjumaal
  • Ermo Brecher Kesk-Eestis (Jõgeva-,Järva-, Raplamaa)
  • Urmas Treiel Lääne-Eestis (Lääne-,Hiiu-, Saaremaa)
  • Kuldar Leis Kagu-Eestis (Põlva-Võru-Valgamaa ), kontaktid teksti lõpus.
  • Kristo Tõnissoo Pärnumaal
  • Tiina Pitsenko Viljandimaal.

Konsultandid pakuvad teenust vähemalt kolm aastat tegutsenud ettevõtjatele, kellel
on minimaalselt kaks töötajat ja 80 000 eurone müügitulu aastas ning kes asuvad väljaspool Tallinna ja Tartut.

Uue teenuse eesmärk on piirkonna kasvupotentsiaaliga ettevõtete toetamine nõustamise abil, rõhuga ettevõtte lisandväärtuse kasvatamisele, müügitulu ja ekspordi kasvule ning optimeeritud tööjõu kasutusele. Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja Hegri Naruski sõnul on nüüd maakondlike arenduskeskuste võrgustiku tegevuspõld tunduvalt laiem: “Siiani on meie klientideks olnud valdavalt alustavad või mikroettevõtted. Tegutsevad või kogenud ettevõtjad vajavad pigem konsultanti ja partnerit, kellel on endal ettevõtlusvaldkonnas arvestatav kogemus, et temaga oma ettevõtte probleeme või takistusi arutada. Näiteks Kuldar Leisi asumine Kagu-Eesti piirkonna
ettevõtlusnõustaja kohale annab selleks väga hea võimaluse, kuna tal on kogemusi väga erinevate ettevõtete ja eksporditurgudega”.

Teenust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ning tellijaks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Eestis on kokku 15 maakondlikku arenduskeskust. Pakume riigi, Euroopa Liidu ja kohalike koostööpartnerite toetusel info- ja nõustamisteenust ning arendustuge alustavatele- ja tegutsevatele ettevõtjatele, investoritele, kodanikuühendustele ja kohalikele omavalitsustele.

Maakondlikud arenduskeskused on kohalike omavalitsuste ja riigi poolt asutatud iseseisvad sihtasutused, mis toimivad koordineeritud koostöövõrgustikuna (MAK võrgustik).

Lähemalt saab meie teenustega tutvuda koduleheküljel www.arenduskeskused.ee.

Lisainfo teenuse kohta:
Silja Talviste
koordinaator
Maakondlike arenduskeskuste võrgustik
tel: 5330 8130
e-post: silja.talviste@arenduskeskused.ee

Põlva-Võru-ja Valgamaa  konsultandi kontaktid: 

Kuldar Leis
ettevõtluskonsultant
Kagu-Eesti piirkond
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 504 8123
E-post: kuldar.leis@polva.ee