Loodud on uus andmebaas toetusvõimalustest kodanikeühendustele

Loodud on uus andmebaas toetusvõimalustest kodanikeühendustele

3. aug. 2010

Balti Uuringute Instituut on loonud andmebaasi Eesti kodanikeühendustele, mis sisaldab informatsiooni vabaühenduste tegevusi finantseerivatest fondidest nii Eestis, Euroopas kui ka kogu maailmas.

Andmebaas on loodud eesmärgiga koguda kokku informatsioon valitsusvälise mittetulundussektori finantseerimisvõimaluste kohta ning sellega soodustada Eesti vabaühenduste ligipääsu finantseerimisvõimalustele.

Aadressil http://www.ibs.ee/et/fondid/17/search_fondid asuvas andmebaasis on kodanikeühendustel võimalus otsida toetusvaldkondade põhiselt fonde, mis finantseerivad tegevusi kodanikeühendustele olulistel teemadel nagu näiteks kodanikuühiskonna ja demokraatia areng, sotsiaalne sidusus ja integratsioon, vähemuste õigused, võrdõiguslikkus ning diskrimineerimise vastane tegevus. Andmebaasis on välja toodud peamiselt fondid, mis asuvad väljaspool Eestit, kuid mille poolt välja kuulutatud projektikonkurssidel või jooksvatel taotlusvoorudel võivad kandideerida ka Eesti kodanikuühendused.

Andmebaasis on iga fondi kohta välja toodud kirje, mis koondab endas lühiinfot fondi eesmärkide, prioriteetide, taotluse esitamise nõuete ja tähtaegade kohta. Lisaks sellele on kõikidel kasutajatel võimalus uute toetusvõimaluste ning fondide lisamiseks.

Andmebaas on valminud projekti “Kodanikeühenduste toetusvõimaluste fondide andmebaasi väljatöötamine” raames Vabaühenduste Fondi toetusel, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.