Kutsumi Sinno ossa võtma lühkeisi videote võistlusõst „Kõik pitto!“

Kutsumi Sinno ossa võtma lühkeisi videote võistlusõst „Kõik pitto!“

2. märts 2018

2. juunil tulõ Võrol Kubija laululava pääl järjekõrran jo viies võrokeeline laulupido Uma Pido, midä
või ilma üle pakmalda nimmada ka võrokõisi üleilmalidsõs kokkotulõkis. Rahvapido tsiht om muuta
truksambas võrokõisi üttehoitmisõ tunnõt ja hindätiidmist, tetä elävämbäs kultuuriello, tuvva siiäkanti
küläliisi ni härgütä’ tagasi kodo tulõma muialõ elämä lännü võrokõisi.

Uma Pido kuulutas vällä VIDEOVÕISTLUSÕ, mille tsiht om löüdä pidolõ kutsva reklaamvideo.

Oodami võistlusõlõ kõiki nuuri, kinkäl om tahtminõ pildilidsõlt vunki mano anda kõgõ suurõmbalõ
laulupidolõ Vanal Võromaal.

Osavõtmises tii’ niimuudu:

  1. Tii’ 0,5-2-minotilinõ reklaam- ehk päähämäärmisklipp teemal „Kõik pitto!“
  2. Saada’ video uma kontaktandmidõga aadrõsi umapido2018@gmail.com pääle
  3. Saada’ video faili kujol, mitte YouTube’i lingina
  4. Ku video om meiliga saatmisõs ülearvo suur, saada’ tuu näütüses www.wetransfer.com
    abiga.
  5. Ooda’ vastust!

Hindaminõ tulõ katõastmõlidsõlt: hindamiskogo valik ni kaejide lemmik. Hindamiskogo tege
edimädse valiku võistlusõlõ tulnu videotest, midä naatas esitlemä Uma Pido meediakanaliten ja
võistlusõ lõplik võitja selgitädäs vällä hindämiskogo valiku ni Facebookin ja Instagramin inämb
miildümiisi saanu video põh´al.

Filmijuppõ esitämise tähtaig om 19. märts 2018. Tulõmusõ saava’ selges 21. mail 2018.

Latsi- ni nuurisõbralik Võro liin tugõ videovõistlusõ avvuhinnafondi 600 euroga:
I kotus: 300 eurot
II kotus 200 eurot
Rahva lemmik: 100 eurot

Avvuhinnalavva pääl jakkus avvuhindo ka tõisilõ osavõtjilõ!

Teedüst saa mano: Sander Silm, Uma Pido kommunikatsioonijuht, tel 5662 285, umapido2018@gmail.com