KÜSK konsultantide andmebaas – info ühingutele ja potentsiaalsetele kontsultantidele

KÜSK konsultantide andmebaas – info ühingutele ja potentsiaalsetele kontsultantidele

20. okt. 2016

Kogemus näitab, et need ühingud, kes on oma tegevusvõimekuste arendamiseks kaasanud spetsialisti väljastpoolt oma ühingut, on tihtipeale eesmärkide saavutamisel ja nende hindamisel olnud märgatavalt edukamad. Selleks, et oma hästi läbi mõeldud projektiga parimate tulemusteni jõuda ja arendada organisatsiooni tegevusvõimekust, soovitamegi kaasata projekti elluviimisesse konsultante, mentoreid, kes oma teadmiste ja oskustega saavad olla abiks nii projekti kestel mõne tegevuse sisulisel nõustamisel kui hiljem projekti tulemuste mõõtmisel.
INFO KÜSKist TOETUSE TAOTLEJALE
KÜSK (SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital) pakub omalt poolt valiku konsultantidest, kellel on varasemaid kogemusi ja kompetentsi vabaühenduste nõustamisel. Soovi korral võib ühing kaasata ka teisi nõustajaid, kuid eelnevalt veenduge kindlasti nende kompetentsides.
Soovituslike konsultantide nimekirja koos lisainfoga leiate KÜSK kodulehelt.
Kui konsultandi kaasamine on KÜSKi esitatud projektis hästi põhjendatud ning roll kirjeldatud, siis on KÜSKil võimalik temaga seonduvad kulud konkreetse projekti raames katta. Konsultandiga peab iga taotleja ise ühendust võtma ja tema sobivuses veenduma. Temaga tuleb sõlmida üksikasjalik töövõtuleping, kus tema roll, töö maht ja töö tulemused on konkreetselt kirjeldatud.
KÜSK soovitab konsultandiga ühendust võtta juba siis, kui olete arenguvajaduste analüüsi teinud ning hakkate plaanima tegevusi (ette valmistama projekti), et mingit konkreetset võimekust tugevdada. Nõnda on konsultant kaasatud ühingu arengusse kohe algusest peale ja oskab hiljem aidata paremini ka tulemusi ja mõju analüüsida.
Kui ühing soovib abi oma arenguvajaduste analüüsi tegemisel või saada tagasisidet oma mõtetele koostatava projekti osas, siis on mõistlik küsida tasuta nõu maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantidelt. Võrumaal SA Võrumaa Arenguagentuur konsultant Evelyn Tõniste, evelyn@vorumaa.ee, 525 1750.
INFO VABAÜHENDUSTE KONSULTANTIDELE-MENTORITELE
Andmebaas on nüüdseks juba paar aastat olnud avatud ning selle aja jooksul on mitmed kümned vabaühendused oma projektidesse andmebaasist nõustajaid valinud ja kaasanud.
Konsultantidel on võimalik andmebaasiga liituda täites ära vastava ankeedi KÜSK kodulehelt. Täidetud ankeet saada aadressile kysk@kysk.ee, kirjutades e-kirja lühidalt juurde oma motivatsioonist – miks soovid vabaühenduste arenguks oma kompetentsi rakendada. KÜSK vaatab jooksvalt saabunud avaldused üle, hindab kompetentse ja eelnevaid kogemusi ning sobivusel lisab andmed loendisse.
KÜSK ootab konsultanduilt, et ta oleks valmis panustama vabaühenduste konkreetsete võimekuste arendamisse, näiteks inimeste kaasamise, kommunikatsiooni-, juhtimis-, finantsoskustesse jne. Võib olla mentoriks ka mitmele ühingule. Konsultandid võiksid valmis olla selleks, et ühingu juht/projektijuht soovib konsultanti kaasata ka juba enne projekti esitamist, et koos läbi arutada õiged tegevused oma võimekuse tõstmiseks. Samuti võib olla vajalik leida aega projekti jooksul mõned korrad koos ühingu juhtidega maha istuda, et hinnata ühingu arengut ja vaadata ka tulevikku. Töö hinnas lepitakse taotlejaga eraldi kokku.
Lisainfo: Mari-Liis Dolenko, e-kiri: Mariliis@kysk.ee, tel: 655 6423, 521 2422