Konvõrents ja tsõõriklaud savvusannast, riidi 12. novvembri 2010

Konvõrents ja tsõõriklaud savvusannast, riidi 12. novvembri 2010

10. nov. 2010

MI UMA SAVVUSANN

Konvõrents ja tsõõriklaud savvusannast

Riidi, 12. novvembri 2010
Väimelä, Võromaa Kutsõhariduskeskusõ päämaja konvõrendsitarõ (tarõ 101)

Hummogu kell 10 naatas kogonõma, pantas nimi kirja, serbätäs tsäid ja säetäs hinnäst savvusanna-pääväs valmis.

10.30 naatas pääväga pääle
10.40-13.00 hummogupoolinõ aig

Kõnõlõsõ Tarto Ülikooli tudõngi, kiä etnograafiliidsi välitöie praktika käügin Võromaa täämbädse päävä sannu ja sannakultuuri uursõva.

Tudõngiide jutu võtt kokko näide juhendaja Ester Võsu, kiä kõnõlõs viil eräle teemal “Savvusann ku elamus maaturismin”, mink jaos tä uursõ Võro- ja Setomaal turismitalodõn pakutavit savvusannu.

13.00 lõunasupp
13.30-16.30 päälelõunanõ aig
13.30-13.50 Epp Margna. Raamat Võromaa savvusannust – matõrjaali valik ja kokkopandmisõ põhimõttõ.
13.50-14.10 Nele Reimann-Truija. Vana Võromaa savvusann täämbädse peremehe kaemist perrä.
14.10.-14.30 Külli Eichenbaum. Võromaa savvusann Eesti vaimsõ kultuuriperändi nimekirän.
14.30-14.50 Ülle Harju. Midä Uma Lehe lugõja savvusanna kotsilõ kirotanu omma.
14.50-15.10 Kristiina Porila (Rahvakultuuri Arendus- ja koolituskeskus). Vaimse kultuuriperändi kaitse ja UNESCO.
15.10 serbätäs tsäid
15.30-17.00 tsõõriklaud, päävä kokkovõtminõ

Tsõõriklavva kõnõluisiga tahetas vastata küsümüisile:

  • Kuis edesi?
  • Kohe korjatas kokko savvusanna teedüs?
  • Midä piässi tegemä, et savvusann saassi UNESCO vaimse kultuuriperändi nimekirja?
  • Kiä ja kuis saassi avita? Kiä mändse tüü hindä pääle võtt?

Kõrraldaja:
Võrumaa Kutsehariduskeskus
Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Võro Selts VKKF

Teedüs:
Eda Veeroja (Võrumaa Kutsehariduskeskus), tel 503 23 41, eda.veeroja@gmail.com
Triinu Ojar (Võro Selts VKKF), tel 533 22 153, triinu.ojar@wi.werro.ee