Võrumaa Omavalitsuste Liidu avalik dokumendiregister

Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele.