“Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm 2018-2021” nõukogu

 • Kristi Vals

Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 – regionaalse ekspertkomisjoni liige

 • Kristi Vals

Eesti-Vene 2014-2020 programmi seirekomitee

 • Põhiliige Aivar Nigol
 • Asendusliige

Eesti-Vene 2014-2020 programmi hindamiskomisjon

 • Aivar Nigol

MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus üldkoosoleku liikmed

 • Tiit Toots
 • asendusliige Kaido Palu

MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus volinike kogu

 • Põhiliige Kristi Vals
 • asendusliige

Eesti-Läti piiriülese koostöö tõhustamise valitsuskomisjon

 • Tiit Toots

Meetme “Teadmussiire ja teavitus” hindamiskomisjoni maakondlik esindaja

 • Põhiliige
 • asendusliige Aivar Nigol

MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused üldkoosolek

 • Tiit Toots
 • asendaja Kaido Palu