Konkurss “Tervisesõbralik töökoht 2010”

Konkurss “Tervisesõbralik töökoht 2010”

21. sept. 2010

Hea tööandja!

Ajakiri Tervis Pluss ja Tervise Arengu Instituut koos Tööinspektsiooni ja advokaadibürooga SORAINEN kuulutas 06. septembril k.a. välja üle-eestilise konkursi “Tervisesõbralik töökoht 2010”. Konkurss vältab 30. septembrini.

Tervisesõbralik on töökoht, kus arendatakse tervist toetavat keskkonda ning väärtustatakse tervislikku elustiili. “Konkursi eesmärk on töötajate tervise tähtsustamine ning töötajate tervisesse panustavate organisatsioonide tunnustamine,” lausus üks korraldajatest, ajakirja Tervis Pluss peatoimetaja Evelin Samuel. “Eri riikide näidete alusel tuleb iga töötaja tervisesse investeeritud rahaühik ettevõttele tagasi isegi kuni kaheksakordselt, kuid investeering tervisesse ei pruugigi tähendada ilmtingimata rahalist kulu.”

Eesti inimeste tervisenäitajad on Euroopas ühed kehvemad. Sotsiaalministeeriumi koostatud raport näitab, et üle poole ehk 62% Eesti haiguskoormusest langeb tööealisele elanikkonnale (20-64-aastased). See väljendub nii haiguse tõttu kaduma läinud töötundides, varases pensionilejäämises ja töövõimetuses kui ka tööealise elanikkonna kõrges suremuses.

Tööandjatel on laialdased võimalused töötajate füüsilise ja vaimse heaolu mõjutamiseks töökeskkonna ja -kultuuri kujundamise kaudu. Paljudel juhtudel saab töökohas teha suuri muutusi ka ilma raha kulutamata. “Konkurss annab meile hea võimaluse koguda häid praktikaid ning jagada neid teistega, et veelgi rohkem asutusi saaks neid oma töötajate tervise ja heaolu jaoks rakendada,” lisasid korraldajad.

Pere- ja töötajasõbralikumaks valitud ettevõtte, advokaadibüroo SORAINENi personalijuht Kristiina Härms kommenteeris: “SORAINEN peresõbraliku ettevõttena väärtustab töökeskkonda, inimeste tervist ja teadmisi. Panime õla alla, et juhtida ka teiste ettevõtete tähelepanu nende töötajate tervisele.”

Konkursi auhindade üleandmine toimub novembris Tallinnas peetaval rahvusvahelisel töökoha tervisedenduse konverentsil. Eestis koordineerivad töökohal tervise edendamisega seotud tegevusi Tervise Arengu Instituut ja Tööinspektsioon.

Lisainfo ja konkursi ankeedi leiate veebilehelt
www.terviseinfo.ee/tervisesober

Tegevust rahastab osaliselt Euroopa Sotsiaalfond “Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2011”.