Kolmveerand Võrumaa erivajadustega inimestest, kes said pilootprojektis tugiisiku teenust, said tööle või otsivad nüüd aktiivselt tööd.

Kolmveerand Võrumaa erivajadustega inimestest, kes said pilootprojektis tugiisiku teenust, said tööle või otsivad nüüd aktiivselt tööd.

24. mai 2019

 

Võrumaa omavalitsuste poolt käivitatud kaheaastase pilootprojekti käigus osutati 127-le Võrumaa täiskasvanud abivajajale tugiisikuteenust kokku üle 25 500 tunni. Sellega aidati 75%-l ehk 95 inimesel parandada tema tööhõive olukorda, s.t. aidati säilitada tööd või jõuda töötamiseni või jõuda aktiivseks tööotsijaks.

Kevade hakul lõppes Võrumaal kaheaastane pilootprojekt, mille eesmärgiks oli parandada erivajadustega inimeste võimalusi iseseisvaks hakkamasaamiseks, seal hulgas toetada nende osalemist tööturul. 2016. aastal panid Võrumaa 13 omavalitsust seljad kokku ja otsustasid proovida täiskasvanute tugiisiku teenuse ühist korraldamist, sest vajadus teenuse järele oli suur (hinnanguliselt vajas teenust ca 200 inimest), kuid võimekust selle korraldamiseks omavalitsustes nappis (teenust osutati 2016. aastal 38 inimesele, peamiselt Võru linnas).
2017. aastal käivitati Euroopa Sotsiaalfondi toel vastav pilootprojekt, milles hanke tulemusena hakkas maakonnas tugiisikuteenust osutama MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus.

23. mail toimus Haanjas Suure Muna kohvikus projekti pidulik lõpetamine ja kokkuvõtete tegemine. „Muutus algab julgetest otsustest. 2016. aastal oli Võrumaal 13 omavalitsust ja kõiki neid hõlmava ühise teenuse korraldamise kogemus puudus. Sellise projekti ettevõtmine oli väga suur otsus toonaste vallajuhtide ja ametnike poolt. Täna saame öelda, et see risk õigustas ja tänu koostöötahtele see projekt ka õnnestus,“ ütles Mailis Koger, praegune Rõuge Vallavanem, kes toona Võrumaa Omavalitsuste Liitu juhtides oli üks projekti käima lükkajatest.

Võrumaa olukord on märkimisväärne veel selle poolest, et kordagi ei olnud puudus tugiisikutest. Sageli on just tugiisikute puudus probleemiks, miks teenus on maapiirkonnas kättesaamatu. Kokku andis projekt tööd 39-le tugiisikule.

Kaja Solom, Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse juht sõnas: „Esialgu oli meil väike hirm, et kas suudame tagada nii suures mahus teenust, kas jätkub tugiisikuid? Meilegi üllatusena selgus, et Võrumaal on väga palju väga häid tugiisikuid, kes soovivad pakkuda oma abi. Projekt aitas kindlasti väärtustada seda rasket tööd, mida tugiisikud igapäevaselt teevad ja näitas, et ükski olukord ei ole lootusetu – inimesed, kes oma eluga alati toime ei oska tulla, suudavad õppida ja ise hakkama saamist kasvatada.“

Selle tõestuseks üks lugu paljudest selles projektis, mis kirjeldab, millist muutust kvaliteetne sotsiaalteenus toob:

Malle (nimi muudetud) tuli teenusele eesmärgiga luua lastele turvaline elukeskkond. Ta oli just elukaaslasest lahku kolinud. Eelnevalt olid lapsed olnud sageli peretülide ja –vägivalla tunnistajateks, korduvalt oli juhtumisse kaasatud olnud politsei ja lastekaitse. Naine oli viibinud korduvalt psühhiaatriakliinikus ravil ennastkahjustava käitumise tõttu. Ta oli kimpus ka alkoholi kuritarvitamisega. Olemas oli reaalne oht laste eraldamiseks perest.  Malle pangakonto oli arestitud, võlgadest puudus täpsem ülevaade. Ta oli kaotanud enesekindluse ja –usu ning arvas, et ei saa enam kunagi oma elu korda. Malle sai tugiisiku toel juurde enesekindlust; mõistis psüühikaravimite võtmise tähtsust ning õppis erinevaid olukordi adekvaatselt analüüsima ning vastu võtma nii positiivset kui negatiivset tagasisidet. Ta asus õppima, et omandada uus eriala. Ostis endale ja lastele järelmaksuga korteri, mida jõudumööda remondib. Samuti suudab ta ennast laste kasvatamisel paremini kehtestada ning ettetulevate raskuste korral abi küsida.

Tänaseks on omavalitsuses üle võtnud olulise osa projektis osutatavast teenusest. Kuna vahepeal toimus haldusreform, mille tulemusel omavalitsused suurenesid ning tugevnenud on omavalitsuste koostöö Võrumaa Arenduskeskuse kaudu, siis vajadus teenuse ühiseks korraldamiseks on vähenenud. „Tugiisiku teenuse osutamisega jätkatakse nii omavalitsuste enda jõududega kui Erihooldusteenuste Keskuse abiga. Projektiga loodi tugev vundament, millele suurenenud omavalitsused teenuse korraldusel tuginevad,“ kommenteeris projektijuht Kadri Kangro olukorda peale projekti lõppemist.

Projekti rahastati ESF meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” taotlusvoorust „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused”. Projekti kogumaksumus oli 401 932 eurot, s.h. toetus 301 269 ja omaosalus 100 633 eurot.

 

Lisainfo:
Kadri Kangro
Võrumaa Arenduskeskuse heaolu valdkonna arendusnõunik
Tel: 51 07487; e-kiri: kadri.kangro@vorumaa.ee