Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste esitamise tähtaeg ja infopäev

Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste esitamise tähtaeg ja infopäev

11. sept. 2013

Alates 2013. aastast haldab kohaliku omaalgatuse programmi SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Kohaliku omalagatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja indentiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG ON 1. OKTOOBER 2013

Taoltused esitada:

Paberkandjal Võru maavalitsusse aadressil Jüri 12, tuba 109 hiljemalt 16.30-ks. Postiga aadressil Võru maavalitsus,  Jüri 12, Võru 65620 ja postitempel 01.10.2013 kuupäevaga. E-postiga digitaalselt allkirjastatud taotlused aadressile mv@mv.werro.ee vastavalt 01.10.2013 kella 16.30-ks.

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toimub 19. septembril kell 10 Võru Maavalitsuse II korruse saalis. Eelregistreerimist ei toimu, lisainfo kerli@mv.werro.ee .

 Rohkem infot