“Kogukonna kasvulava” avab uusi võimalusi

“Kogukonna kasvulava” avab uusi võimalusi

11. okt. 2016

Projekt “Kogukonna kasvulava” on suunatud üldise kodanike aktiivsuse tõstmisele, suurema osaluse saavutamisele (nii ühenduste tegevuses kui ühiskonna ja kohalikku elu puudutavates küsimustes) ning ühendustes tegutsemiseks motivatsiooni tõstmisele, uute teadmiste, kogemuste ja koostöövõimaluste saamisele.
Tegevuste tulemusena on tegevuspiirkonna elanikkond laiemalt omandanud teadmisi, kogemusi ja avatud maailmavaadet, mis aitab olla aktiivne kogukonnaliige, seltsitegevuses osaleja ja tõsiseltvõetav partner koostöös kohaliku omavalitsusega pidevalt muutuvates oludes (otsides uusi koostöövorme, parimaid praktikaid jne).
2016. – 2018. aasta jooksul toimuvad õpitoad MTÜ-de juhatustele, õpirännakud, mõttekojad tuntud esinejatega, vabaühenduste mess ja koolitused ühenduste juhtidele.
Loe lähemalt tegevustest SIIT.

Esimese üritusena toimub 29. oktoobril ÕPIRÄNNAK SIBULATEELE tutvuma Sibulatee saamisloo ja tegemistega.
Õpirännak on suunatud aktiivsetele, teadmishimulistele inimestele, kes ühel või teisel viisil juba tegutsevad mittetulundusühenduste maailmas või plaanivad seda teha.

Sibulatee on Peipsi ääres looklev sihtkoht, kus elavad kõrvuti nii eestlased kui venelased ning mis on tuntud oma kultuuririkkuse poolest. Kolm kultuuri,mida siia saabudes oma silmaga kaeda.

See, kuidas Peipsi äärsetest ettevõtjatest ja ühendustest, aktiivsetest eestvedajatest sai “võrgutav võrgustik”, õpirännakul kuulemegi.

Täpsemalt õpirännaku ja registreerimise kohta leiad infot SIIT.

Projekt “Kogukonna kasvulava” on LEADER meetmest rahastatud kaheaastane tegevuskava, mida viivad ellu MTÜ Navi Külaselts koostöös SA-ga Võrumaa Arenguagentuur ja OÜ-ga Loome.