Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta toetusvoor on avatud

Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta toetusvoor on avatud

1. apr. 2019

SA Võrumaa Arenduskeskus kuulutab välja kogukondliku turvalisuse 2019. aasta maakondliku toetusvooru. Toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse  ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegevusele.

Kogukondliku turvalisuse toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.
  • Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Toetuse piirsumma on 3 500 eurot.

Toetuse taotlemise tingimused ja taotlusvormid. 

Turvalisuse toetusvooru taotlused tuleb esitada hiljemalt 3. mail 2019 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee (hilisemad taotlused hindamisele ei kuulu).

Taotluse aruanne tuleb esitada 1 kuu jooksul arvates projekti elluviimise lõppkuupäevast.

Lisainfo: Merilyn Viin, heaolu spetsialist, mob: +372 5309 1046, E-post: merilyn.viin@vorumaa.ee