Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlik toetusvoor on avatud!

Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlik toetusvoor on avatud!

10. apr. 2017

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused, usulised ühendused ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

Toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 2. maiks kl 16.30

Taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb esitada maavalitsusele taotluse esitamise tähtpäevaks:

  • E-postiga digitaalselt allkirjastatud taotlused aadressile info@voru.maavalitsus.ee kuni kella 16.30-ks
  • Postiga aadressil Võru maavalitsus, Jüri 12, Võru 65620 (postitempel ei tohi olla hilisem kui taotluse esitamise tähtpäev)
  • Paberkandjal ühes eksemplaris Võru maavalitsusse aadressil Jüri 12, tuba 109 hiljemalt kella 16.30-ks

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid ja infopäevade toimumiskohad on aadressil http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/tur17.

Tehniline lisainfo: Aigi Young, Võru Maavalitsus, tel: 786 8322, aigi.young@voru.maavalitsus.ee
Sisuline, taotluse koostamise abi: Katrin Volman, Võrumaa Arenguagentuur, tel: 782 1881, katrin@vorumaa.ee