Milline on nutiajastu majandus ja kui palju see küündib Võrumaale? Mis mõttes on meil samal ajal tööpuudus ja tööjõupuudus? Kuidas uue põlvkonna noored saaks (tasku)raha teenida nii, et see neile ka põnev ja õpetlik on? Kas meie vananev ühiskond on ilmtingimata puudus ja murekoht? Äkki selles on oma võlud? Kuidas tekitada win-win lahendusi ettevõtjate, kodanike ja omavalitsuse huvide vahel? Mismoodi toimib uus suund, jagamismajandus, maapiirkonnas? Aga mida mul üldse jagada oleks?

Võrumaa on riigi keskmisega võrreldes kiiremini väheneva ja vananeva rahvastikuga piirkond, mida iseloomustab hajaasustus ja kaugus Eesti suurtest tõmbekeskustest. Traditsioonilised lahendused nii avalike teenuste osutamisel kui ka ettevõtluses ei taga meile piisavalt tugevat piirkonna jätkusuutlikust – inimesi on vähe ja nad elavad hõredalt. Vaja on otsida ja proovida uusi lahendusi. Käesolev projekt keskendub ettevõtluse, omavalitsuse ja kodanike vajaduste ühendamisele. See on pilootprojekt, et saada paremini ettekujutus hetkeolukorrast ja kogukondade võimekusest sellise teemaga tegeleda. Projekt on jagatud kolmeks etapiks.

Kuidas kohalike mirkoettevõtete turundamisel (nt kohaturunduses) kasutada virtuaalmaailmas ja sotsiaalmeedias aktiivsete ent väikses mahus töötada saavate noorte potentsiaali? Kuidas lahendada turismiettevõtjate hooajaline tööjõupuudus? Kuidas ja kuhu kohalikul tasandil kaasata madalama konkurentsivõimega inimesi (õpilased, noored pered, eribajadustega inimesed, heitunud, eakad jne)?

Esimeses etapis kaardistame konkreetsed kohalikud väljakutsed, mida saaks lahendada uuel viisil ja kasvatame osalejate teadlikkust jagamismajandusest ja sotsiaalsest ettevõtlusest.

Seminarid ja mõttetalgud:

4.aprillil „Jagamismajandus ja startup’id pealinnast Võrumaale“, lektor Hannes Lents (Eesti Jagamismajanduse Liit, toitla.com).

20. aprillil „Kuidas sotsiaalse ettevõtlusega raha teenida?“ Seminari viib läbi Katri-Liis Reimann, kes on Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi dotsent ja E-Dible eestvedaja. Registreeru seminarile siin. 

27. aprillil ja 3. mail jätklukoolitused

Kõik kohtumised toimuvad Suure Muna kohvikus kell 15-19

Kohtumistel põimime teooria ja kogemused kohalike väljakutsetega, et toetada nende ümber meeskondade tekkimist.

Teises etapis (maist-oktoobrini) saavad meeskonnad oma lahendusi edasi arendada ja piloteerida. Pilootperioodiks saavad meeskonnad mentorid. Selle aja jooksul peaks saama selgeks, kas pakutud lahendusel on potentsiaali edasitoimimiseks ja ka kasvamiseks.

Kolmandas etapis võetakse projekt ja projektist sündinud teadmised kokku, analüüsitakse need läbi, tehakse piirkonna jaoks vajalikud järeldused. Valmib raport, mida saab kasutada sisendina edasisteks tegevusteks selles valdkonnas.

Kogukondliku ettevõtlikkuse programmi eesmärgiks on toetada võimestunud, tegusate ja kestlike kogukondade kujunemist, kes oleks kaasatud kohaliku elu ja heaolu arendamisse, tööhõive ja piirkonna eluvõime tagamisse. Projekti sihtgrupiks on kohalikud elanikud (s.h. pöörame enam tähelepanu noorte kaasamisele), vabaühendused, omavalitsused ja ettevõtjad.

Projekti “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019 alaprojekt “Kogukondlik ettevõtlikkus”

Lisainfo: Kadri Kangro, kadri@vorumaa.ee, 5107487