Kagu-Eesti mentorklubi  lõpetas kümnenda hooaja.

Kagu-Eesti mentorklubi  lõpetas kümnenda hooaja.

11. nov. 2019

Põlva-, Võru- ja Valgamaa Arenduskeskused korraldavad Kagu-Eesti Mentorklubi eesmärgiga olla toeks piirkonna väikeettevõtjatele, suurendada nende ärialast kompetentsi ning aidata kaasa ettevõtjate omavaheliste koostöövõrgustike tekkele. Käesolevaga jõudis lõpule juba kümnes programm, milles osales 35 ettevõtjat.

Mentorklubi idee on pakkuda väikeettevõtjatele võimalust suhelda ettevõtluses töötavate praktikutega, pakkuda uusi teadmisi, häid nõuandeid, kogemuste jagamist ja üksteiselt õppimist. 8 kuuline programm sisaldas ärialaseid koolitusi, ettevõtete külastusi ja omavahelis kohtumisi Kagu-Eesti erinevais paigus.

Viimane, kokkuvõttev  kohtumine sai teoks Võrumaal. Esmalt  tutvuti oma klubi liikme ettevõttega Inglite kodu, seejärel külastati kompetentsikeskust Tsenter ning tutvuti ka Kagu-Eesti Puiduklastri tegevustega. Teisel päeval võõrustasid klubilisi AS Värska Vesi ja AS Värska Sanatoorium.

Kui kevadel alustati Pühajärvel mentoraasta eesmärkide ja tegevuskava paikapanekuga, siis nüüd lõpetati kooskäimised Värskas kokkuvõtete tegemisega.

Ühises aruteluringis toodi välja, millised on 8 kuu vältel toimunud muutused ettevõtjate tegevustes, mida uut on ellu viidud ja millised on plaanid edaspidiseks. Tõdeti, et väikeettevõtted on Kagu-Eesti „maavara“. Ettevõtjate hinnangul on kõikidel alustavatel väikeettevõtjatel  probleemid samad, kuigi ollakse väga erinevad oma tegemistes.

Ühiseid kohtumisi ja koolitusi peeti väga motiveerivateks ja arendavateks. Ettevõtjate hinnangul on õppimine alati mõlemapoolne. Parimaks praktikaks peeti ettevõtete külastusi, võimalust suhelda teiste ettevõtjatega ja kontakte vahetada.

Täname kõiki osalejaid ning juhendajaid oma kogemuste ja teadmiste jagamise eest!

Kagu-Eesti mentorklubid tegevusi rahastab Euroopa Liit, Euroopa Regionaalarengu Fondist

Foto: Janek Marga
Lisainfo:
Ivi Martens
Atesteeritud ettevõtluskonsultant
SA Võrumaa Arenduskeskus
Jüri 12 , 65605 Võru
Mob:     +372 53497303
E- post :  ivi.martens@vorumaa.ee