Kagu-Eesti Idee Labor 2022 toimub Valga Gümnaasiumis

Kagu-Eesti Idee Labor 2022 toimub Valga Gümnaasiumis

9. sept. 2022

Kagu-Eesti Ideelabor on piirkonna gümnasistidele suunatud üritus, mille eesmärgiks on inspireerida noori olema ettevõtlikud. Igal aastal toimub see erinevas Kagu-Eesti gümnaasiumis ning selle aasta 27. septembril ootab gümnasiste Valga Gümnaasium.

“Selle õppeaasta noorte ettevõtlikkuse üritusi ühendab kindlasti soov pakkuda Kagu-Eesti noortele parimaid võimalusi ja näidata, ettevõtluse ja ettevõtlikkuse erinevaid tahke,” ütles Idee Labori korralda Eliis Ermel. “Idee Laborisse kaasatud mentorid on oma ala asjatundjad ning ma loodan, et sellised üritused annavad edaspidises elus meie noortele eelise mitte ainult Eestis, vaid miks mitte ka mujal maailmas,” lisas Ermel.

Üritusele on oodatud Põlva-, Võru – ja Valgamaa koolide gümnaasiumiastme õpilased ja juhendajad, kellel on huvi luua ja arendada oma äriideed. Gümnasiste aitavad innustada mobiilsed mentorid ning Idee Labori sündmust viib läbi kogenud koolitaja ning inspiratsioonikõneleja Harald Lepisk.

Registreerimine toimub 21. septembrini. Täpsem info Põlva-, Võru- ja Valga arenduskeskuste noorte ettevõtlikkuse koordinaatoritelt. 

Valgamaal – SA Valgamaa Arenguagentuur, Jelena Kalames, jelena.kalames@valgamaa.ee  

Põlvamaal – SA Põlvamaa Arenduskeskus, Jan-Mattias Kottise, jan-mattias.kottise@polvamaa.ee 

Võrumaal – SA Võrumaa Arenduskeskus, Eliis Ermel, eliis.ermel@vorumaa.ee 

Tegevuste elluviimist toetab meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevus “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” projekt nr. 2014-2020.5.04.19-0389 “Ettevõtlusaktiivsuse kasv Valgamaal” haridusprogrammi Ettevõtlik Kool raames